Öğr. Gör. Dr. TİJEN TÜLÜBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. TİJEN TÜLÜBAŞ

T: (0282) 250 3030

M ttulubas@nku.edu.tr

W ttulubas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları:
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Okutman KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Öğr. Gör. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2003-2007
Öğr. Gör. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
2001-2003
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT S., TÜLÜBAŞ T., Üniversite Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Okutman İmajına İlişkin Algı ve Önem Düzeyleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 1-10, 2015.
Özgün Makale SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS, ASI
2. TÜLÜBAŞ T., CELEP C., Öğretim elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol. 29, pp. 280-297, 2014.
Özgün Makale SSCI
3. Tülübaş T., C. C., Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members´ Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 47, pp. 1221-1231, 2012.
Özgün Makale
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. POLAT S., T. T., Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, cilt 38, ss. 32-47, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CEVAT C., TÜLÜBAŞ T., Yükseköğretimin Yönetimi, Yayın Yeri: Nobel Akademi, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. , .
Özet bildiri
2. , .
Özet bildiri
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
Key Competencies in Informatics and ICT: Implications and Issues for Educational Management (ITEM 2014), Yer:Potsdam Universitesi, 01.07.2014-04.07.2014.
Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), Yer:ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 08.02.2012-10.02.2012.
XIV World Congress World Council Of Comparative Education, Yer:Boğaziçi Üniversitesi, 14.06.2010-14.06.2010.