Öğr. Gör. Dr. TİJEN TÜLÜBAŞ NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Öğr. Gör. Dr. TİJEN TÜLÜBAŞ

T: (0282) 250 3030

M ttulubas@nku.edu.tr

W ttulubas.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Yabancı Diller Yüksekokulu
Bölüm:Hazırlık
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2010-2017
Tez: (2017)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:EĞİTİM YÖNETİMİ, TEFTİŞİ, PLANLAMASI VE EKONOMİSİ
Öğrenim Yılları: 2010
Tez:
Lisans
Üniversite: ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:YABANCI DİLLER EĞİTİMİ
Öğrenim Yılları: 2001
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Okutman NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2010-
Okutman KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
2007-2010
Öğr. Gör. İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
2003-2007
Öğr. Gör. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ
2001-2003
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Eğitim Bilimleri
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlanması ve Ekonomisi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Göktürk Ş., Tülübaş T., Survival of the Fittest: Women’s Academic Experiences of Navigating Neoliberal Expectations in Turkish Universities, Gender and Education, 2020.
Özgün Makale SSCI
2. Göktürk Ş., Tülübaş T. ., Keklik Y., Macro Role Transition After Subtractive Status Degradation: A Case Study of Turkish Principals, Educational Management Administration & Leadership, 2018.
Özgün Makale SSCI
3. Tülübaş T., Göktürk Ş., An Evaluation of Academic Training Program (ÖYP) from Professional Socialisation and Identity Perspective, Journal of Education and Practice, vol. 8, pp. 14-20, 2017.
Özgün Makale ERIC
4. Polat S. ., Tülübaş T., Üniversite Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Okutman İmajına İlişkin Algı ve Önem Düzeyleri, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 3, pp. 1-10, 2015.
Özgün Makale SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini), ASOS, ASI
5. Tülübaş T., Celep C., Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members´ Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia Social and Behavioral Sciences, vol. 47, pp. 1221-1231, 2012.
Özgün Makale SSCI
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. Tülübaş T., Göktürk Ş. ., Orta Kariyer Evresinde Bulunan Akademisyenlerin Akademisyenlik Mesleğine Yönelik Görüşleri, Kocaeli Üniversitesi Eğitim Dergisi, cilt 1, ss. 35-51, 2018.
Özgün Makale ULAKBIM
2. Tülübaş T., Celep C., Öğretim Elemanlarının Sessiz Kalma Nedenleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt 29, ss. 280-297, 2014.
Özgün Makale SSCI
3. Polat S., Tülübaş T., Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerine Göre Öğretim Elemanlarının Ruhsal Liderlik Davranışlarını Gösterme Düzeyleri, Eğitim ve Bilim, cilt 38, ss. 32-47, 2013.
Özgün Makale SSCI Erişim Linki
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. Tülübaş T. ., Eğitim Bilimlerinde Örnek Araştırmalar, Bölüm: Varoluşçuluk Felsefesi ve Eğitim, Yayın Yeri: Nobel Akademi, Editör: İşcan Adem, 2018.
Bilimsel Kitap
2. Celep C., Tülübaş T. ., Effect of Principals’ Technological Leadership on Teachers’ Attitude towards the Use of Educational Technologies, Yayın Yeri: Springer, Editör: Passey Don, Tatnall Arthur, 2014.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. CEVAT C., TÜLÜBAŞ T., Yükseköğretimin Yönetimi, Yayın Yeri: Nobel Akademi, 2015.
Araştırma (Tez Hariç) Kitabı
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. Tülübaş T., Yabancı Dil Öğrencilerinde Sınıf Ortamı Algısı ve Güdülenme: İsteğe Bağlı ve Zorunlu Hazırlık Sınıflarında Karşılaştırmalı Bir Analiz, USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (22.02.2020-23.02.2020).
Özet bildiri
2. Tülübaş T. ., Yöneticiye Güvenin Örgütsel Destek Algısına Etkisi:Akademisyenler Üzerine Bir Araştırma, USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu (22.02.2020-23.02.2020).
Özet bildiri
3. Celep C., Tülübaş T., The Effect of Principals´ Technological Leadership on Teachers´ Attitude towards the Use of Educational Technologies, Key Competencies in ICT and Informatics (01.07.2014-04.07.2014).
Sözlü Bildiri
4. Tülübaş T., Celep C., İşlemsel Adalet Algısının Öğretim Elemanlarının Sessizliğine Etkisi: Yöneticiye Güvenin Arabulucu Etkisi, Cyprus International Conference on Educational Research (08.02.2012-10.02.2012).
Sözlü Bildiri
5. Polat S., Tülübaş T., Çiçek D., The Effect of Faculty Members’ Spiritual Leadership Qualities on Students’ Academic Success, XIV. World Congress World Council of Comparative Education Societies (WCCES) (14.06.2010-18.06.2010).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Educational Research Journal, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
2. International Journal of Languages Education and Teaching, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi
3. Kocaeli Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Ulusal Dergi TR DİZİN
Katıldığı Kurslar
Vocabulary Inset, Yer:İstanbul Bilgi Üniversitesi, 03.04.2006-04.04.2006.
Integrated Skills.
Aldığı Sertifikalar
COTE, 10.09.2001-28.06.2002.
Etkili Dil Öğretimi Sertifikası, 22.09.2003-25.06.2004.
Post-COTE, Yer:Bilkent Universitesi, 09.09.2002-27.06.2003.
Araştırma, Çalışma, vb. Faaliyetler
Common European Framework.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Uluslararası Balkan Üniversitesi, 22.02.2020-23.02.2020.
USVES Uluslararası Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, Yer:İstanbul, Düzenleyenler:Uluslararası Balkan Üniversitesi, 22.02.2020-23.02.2020.
Key Competencies in Informatics and ICT: Implications and Issues for Educational Management (ITEM 2014), Yer:Potsdam Universitesi, 01.07.2014-04.07.2014.
Cyprus International Conference on Educational Research (CY-ICER-2012), Yer:ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu, 08.02.2012-10.02.2012.
XIV World Congress World Council Of Comparative Education, Yer:Boğaziçi Üniversitesi, 14.06.2010-14.06.2010.
ELT in a Globalized World: Exploring the New Opportunities and Meeting the Challanges of Today , Yer:Yeditepe Üniversitesi, 20.03.2010-21.03.2010.
Üniversitelerin Hazırlık Sınıflarındaki İngilizce Öğretim Programlarının Değerlendirilmesi , Yer:Çankaya Üniversitesi, 10.05.2008-11.05.2008.